• Dezinfekcija za prostor in površine 750 ml

Dezinfekcija za prostor in površine 750 ml

  • Proizvajalec: Juliana Nails
  • Oznaka izdelka: Desinfect
  • Dostopnost: Na zalogi
  • 9,90€

  • Cena brez DDV: 8,11€

Sredstvo za dezinfecijo površin in prostora.

 

Sredstvo za dezinfekcijo in čiščenje

Namen: Sredstvo za dezinfekcijo in čiščenje, za dezinfekcijo in čiščenje površin.

Uporaba: Razpršite po površini in počakajte da učinkuje.

Sestava: Aqua, Ethanol, Alkoholi, C12-14, Etoksilirani, sulfati, natrijeve soli Alkibenzildimetilamonijev klorid 1.5%

Opozorila:

H302 – Strupeno ob zaužitju

H319 – Močno draži oči

H412 – Škodljivo za vodno življene z dolgotrajnim učinkom

P102 – Hraniti izven dosega otrok

P264 – Po uporabi temeljito operite roke

P270 – Med uporabo ne jejte, pijte ali kadite

P273 – Ne spuščajte v okolje

P280 – Uporabljajte zaščitne rokavice, zaščitno obleko, zaščitite oči in obraz,

P302+P352 – V stiku z kožo operite z veliko količino vode in mila

P305+P351+338 – V stiku z očmi Izpirajte nekaj minut z vodo

P301+P310 – V primeru zaužitja nemudoma pokličite zdravnika

P405 – Hranite zaklenjeno

P501 – Embalažo zavrzite skladno s predpisi

Proizvod hranite v originalni embalaži

Uporabno: 36 mesecov od datuma natisnjenega na embalaži

 

Oznake: